Montering

Montering

nord-steel Full mekanisk montering og igangkjøring

nord-steel Teamet består av prosjektledere, innkjøpsteam, HMS- og kvalitetsspesialister, monterings- og sveiseteam, maskinoperatører for montering

nord-steel Evne til å montere konstruksjonsstål, plattformer, teknologisk utstyr, rør, stabler, siloer, skrubber, kanaler, kjeler, utstyr under trykk eller annen stålkonstruksjon

nord-steel Montering kan utføres hvor som helst innen EU

nord-steel Sement, avfall forvandlet til energi, papirmasse, offshore, kabelhåndtering, gass og olje, sivil, bro, annet