Ytbehandling

Ytbehandling

Målning, betsning och passivering

nord-steel Målning

  • Beredning av yta och målning upp till 10000 m² CS-strukturer/månad
  • Erfarna lackerare
  • Beläggning upp till C5
  • Beläggningstjänster som uppfyller offshore-krav
  • Frosio nivå III-inspektion
  • Vidhäftning, semestertester, beläggningsrapporter

 nord-steel Betsning och passivering

  • Erfaren personal
  • Proceruder utförs enligt senaste ASTM-standarderna
  • Procedurer utförs i värmetält
  • Procedurer övervakas och testas i kopparsulfattest