IKKE-DESTRUKTIVAFPRØVNING OG KVALITETSSIKRING

IKKE-DESTRUKTIVAFPRØVNING OG KVALITETSSIKRING

nord-steel NDT i henhold til EN17635 og EN 1090-2

nord-steel Eget værksted VT og PT niveau 2 inspektion

nord-steel Trykprøvninger

nord-steel Prøvesamlinger

nord-steel Kvalitetssikring af belægning

nord-steel Andre NDT-operationer udført af underleverandører

nord-steel Drift i overensstemmelse med internationale kvalitetsstandarder