INGEN DESTRUKTIV TESTNINGOCH KVALITETSSÄKERSTÄLLNING

INGEN DESTRUKTIV TESTNINGOCH KVALITETSSÄKERSTÄLLNING

nord-steel NDT enligt EN17635 och EN 1090-2

nord-steel Egen verkstad med VT- och PT nivå 2-inspektion

nord-steel Trycktester

nord-steel Försöksmontage

nord-steel Beläggningskvalitetsgaranti

nord-steel Övriga NDT-operationer utförs av underleverantörer

nord-steel Arbete i enlighet med internationella kvalitetsstandarder