IKKE-DESTRUKTIVTESTING OG KVALITETSSIKRING

IKKE-DESTRUKTIVTESTING OG KVALITETSSIKRING

nord-steel Ikke-destruktiv testing ifølge EN17635 og EN 1090-2

nord-steel Eget verksted – synlig testing og testing av gjennomtrengende materiale – nivå 2 inspeksjon

nord-steel Trykktester

nord-steel Prøveforsamlinger

nord-steel Kvalitetssikring av belegg

nord-steel Andre ikke-destruktiv testing utført av underleverandører

nord-steel Opererer ved å følge internasjonale kvalitetsstandarder